Honlap adatkezelési tájékoztató - Concertotata

Concerto Nonprofit Kft. Tata (Hungary)
Tartalomhoz ugrás

Honlap adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a honlap

adatkezeléséről

A Concerto Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság/Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR/Rendelet) előírásai szerint, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 2. § (2) bekezdésében foglalt kiegészítésre figyelemmel ezúton tájékoztatja Önt, mint érintettet jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos tényekről.

Az Adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Adatkezelő:

Concerto Nonprofit Kft.

Székhely:

2890 Tata, Vaszary János utca 7.

Cégjegyzékszám:

11-09-015575

Adószám:

21821086-1-11

Honlap:

www.concertotata.hu

E-mail cím:

info@concertotata.hu

Telefonszám:

+34487298, +36209694127

Vezető tisztségviselő

Dezső Marianna

 

adatkezelési tevékenység és folyamatleírása:

Honlap adatkezelés[DDM1] 

Az Adatkezelő saját honlapot üzemeltet, amely a http://www.concertotata.hu/index.html webhelyen érhető el.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos informatikai feladatokat az Adatkezelő végzi.

Az Adatkezelő a honlapon webanalitikai folyamatokat végez. Az analitika „sütiket” (cookies) helyez el a felhasználó számítógépén, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatát. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) az Adatkezelő azonban nem kapcsolja össze más adatokkal.

A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, valamint a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A Honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

Népszerű böngészők és közösségi oldal cookie törlési és adatkezelési tájékoztatói:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Google adatkezelési szabályzat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook adatkezelési szabályzat: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

 

Ha az Érintett a cookie alkalmazását tiltja, akkor a honlaphoz kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül is hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról a Google Analytics által. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető ki.

 

adatkezelés célja: a honlap látogatóiról adatgyűjtés, a belépési és felhasználási szokásról automatikus adatrögzítés a cookiek segítségével, amelynek célja a Munkamenet lehetővé tétele, illetve könnyítése, felhasználói élmény javítása, testre szabás, statisztikai célú adatgyűjtés.

kezelt adatok köre: a látogató IP címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 2 évig

adattárolás módja: elektronikus

érintett jogai: hozzájárulás visszavonásához, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz való jog (automatizált adatkezelés esetén), panasztétel és jogorvoslathoz való jog

automatizált adatkezelés: igen

Kérelmét, a kérelem megválaszolásával kapcsolatos panaszát az info@concertotata.hu e-mail címre nyújthatja be.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat és élhet – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél is – bírósági jogorvoslati jogával.

 


 [DDM1]Szükséges megnézni, hogy milyen cookikat használtok!

Vissza a tartalomhoz